The 2-Minute Rule for Oulusta

oulu travel

– Oli­si­ko se ol­lut jos­ta­kin ryh­mäs­tä, en minä muis­ta. Sain sit­ten tie­don, et­tä joku sel­lai­nen jut­tu, et­tä sitä ei oli­si saa­nut ja­kaa. Minä sit­10 pois­tin sen. Ei­hän se ol­lut sel­lai­nen tar­koi­tus, et­tä al­kai­si mus­ta­maa­laa­maan, mut­ta se oli kai sit­ten sil­lä ta­val­la otet­tu se jut­tu.

Kir­joi­tus pal­jas­ti, et­tei Hän­ni­nen ole pal­jon pe­ril­lä tä­män päi­vän työ­mark­ki­noi­den toi­min­nas­ta.

Tässäkin Ylen tentissä hän tarjosi ratkaisuja kinaamisen sijaan. Tasa-arvo edistää rauhaa ja vakautta. #presidentinvaalit2018 #Tuula2018 #sydäntäsanoa #NaisenAika

Joku kir­joit­ti hy­vin työ­mat­ka­pyö­räi­lyn eduis­ta. Mut­ta ne pyö­rä­tiet näin tal­vel­la on jos­kus hei­kos­ti hoi­det­tu. Pyö­rän ta­lut­ta­ja

– Olen ai­na van­no­nut, et­10 mene mu­siik­ki­oh­jel­miin. Olen ol­lut jopa vä­hän nii­tä vas­taan. Hy­viä pon­nah­dus­lau­to­ja ja upei­ta lau­la­jia, mut­ta en iki­nä aja­tel­lut it­se so­pi­va­ni näi­hin for­maat­tei­hin.

Vaa­li­a­si­ois­ta vas­taa­va neu­vot­te­le­va vir­ka­mies Hei­ni Huo­ta­ri­nen oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­tä sa­noo, et­tä yli­mää­räi­set teks­tit vaa­li­li­pus­sa mi­tä­töi­vät ää­nen.

Kuit­taan ai­na ta­kai­sin, et­tä ”tun­ti len­to­ko­neel­la, ei paha”, ou­lu­lais­räp­pä­ri sa­noo.

Havaintojemme ja meille tulleen palautteen find more info perusteella #kelkkailu luvattomissa paikoissa on koettu ongelmana. Valvontaa pyritään kohdistamaan siihen, missä tarvetta on! #moottorikelkka #kelkka

– On­han tuo ai­ka asi­a­ton­ta ja ty­pe­rää äk­ki­sel­tään kuul­tu­na. Sel­lai­established li­place hy­lä­tään, joi­hin on teh­ty asi­at­to­mia mer­kin­tö­jä.

Poliisilakimies @anttirasanen Jan 31 great post to read Ihailtavaa rohkeutta seksuaalirikoksen uhrilta kertoa asiasta omilla kasvoillaan. Toivon mukaan yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttuu yhä edelleen siihen suuntaan, että teoista ilmoitettaisiin aina poliisille, jolloin syyllisiksi todettuja kohtaisi myös rikosoikeudellinen vastuu. twitter.com/yleuutiset/sta…

Tuulasta tulisi hyvä maan äiti, joka ymmärtää mitkä ovat terrorismin juurisyyt. Source Persujen keinot eli rajojen sulkeminen ja maahanmuuttajien syrjintä vain lisäisi riskejä. #presidenttivaalit2018

Har­ley-Da­vid­so­nin Bat­t­le of Kings -kil­pai­lu ko­ko­aa poh­joi­sen cus­tom-mes­ta­ri­tii­mien tai­don­näyt­teet yh­teenager. Ei­len al­koi ylei­sö­ää­nes­tys, Oulun jos­sa pää­see va­lit­se­maan oman suo­sik­kin­sa. Myös cus­tom-am­mat­ti­lai­sis­ta koot­tu tuo­ma­ris­to on vai­kut­ta­mas­sa tänä vuon­na va­lin­taan.

Hieno kaudenaloitus ja tästä on hyvä jatkaa...esimerkiksi tehostamisleirillä Nummelassa, kuten tehdäänkin heti huomenna!!

Today This is a public park wherever the castle used to be. The park is major, Oulun nevertheless, so it is a awesome wander beside the river. Their rustic café within the foundations with the 'castle', Linnankahvila open daily in the summertime, is properly definitely worth the go to on the other hand.  edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *